Privacy verklaring

Inleiding

Keukentotaalshop neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@keukentotaalshop.nl.

Wie is Keukentotaalshop?

Keukentotaalshop is de eenmanszaak Keukentotaalshop, kantoorhoudende te (6827 BX) Arnhem aan Leemansweg 23-69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09157577.

Keukentotaalshop is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keukentotaalshop de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Keukentotaalshop jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Keukentotaalshop persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Keukentotaalshop voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Keukentotaalshop worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Marketing

Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Account aanbieden
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:Beveiliging van gegevens
Gegevens:Telefoonnummer, Naam, Adres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Keukentotaalshop heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bijKeukentotaalshop over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Keukentotaalshop. Je kunt verzoeken dat Keukentotaalshop je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Keukentotaalshop te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Keukentotaalshop of een derde plaatsvindt, heb je het recht ombezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Keukentotaalshop te verkrijgen. Keukentotaalshop zal deze verstrekken in eengestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Keukentotaalshop je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Keukentotaalshop

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@keukentotaalshop.nl. Keukentotaalshop zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Keukentotaalshop een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Keukentotaalshop je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Keukentotaalshop

Externe adviseurs

Het kan zijn dat Keukentotaalshop verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijkeverplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Keukentotaalshop ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Keukentotaalshop worden meegestuurd aan je browser envervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Keukentotaalshop worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Keukentotaalshop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mailsturen naar info@keukentotaalshop.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Keukentotaalshop jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@keukentotaalshop.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bespaar water en energie, wanneer is jouw keuken aan de beurt?

Type kraan kiezen